Studie z Číny: Znečištění vzduchu může utlumovat schopnost myslet

Autor: Tomáš Durčák Zdroj: Nytimes
Před 4 měsíci
248

Velká studie provedena v Číně naznačuje, že existuje spojení mezi znečištěním vzduchu a negativními dopady na jazykové a matematické schopnosti u lidí.

Spojení mezi znečištěním vzduchu a respiračními onemocněními je velmi dobře známé a většina expertů nyní zastává názor, že malé částice mohou rovněž zvyšovat riziko mrtvice a infarktu.

Zda znečištění vzduchu má nebo nemá negativní dopad i na kognitivní funkce mozku zatím není jisté, ale několik studií z poslední doby naznačuje, že toto spojení existuje.

Poslední studie, kterou provedli vědci z Číny a Spojených států, analyzovala, jak dlouhodobé vystavení znečištěnému vzduchu ovlivňuje výkonnost více než 25 000 lidí z celkem 162 čínských okresů v celonárodních matematických a slovních testech.

Autoři své závěry získali z modelů, které postavili na kombinaci dat o počasí a znečištění vzduchu ze specifických čínských lokací, kde lidé podstoupili celonárodní testy v letech 2010 a 2014, společně s výsledky jejich testů.

Jejich analýza měla za cíl zjistit, jak krátkodobé a dlouhodobé vystavení znečištěnému vzduchu může (nebo nemusí) ovlivňovat výsledné skóre – případně mozky těch, kteří testy podstoupili.

Vědci zjistili, že dopad zvyšujícího se vystavení znečištěnému vzduchu na kognitivní funkce byl znatelný zejména u starších mužů. Jejich výsledky jsou o to závažnější, že zhoršení kognitivních funkcí je zároveň jedním z hlavních rizikových faktorů pro Alzheimerovou chorobu a jiné formy demence.


Studie dále zdůraznila potřebu aktivně bojovat se znečištěním vzduchu za účelem ochrany zdraví zejména u mladých a starých populací. Znečištění atmosféry je ostatně již dlouhou dobu uváděno jako jedna z vážných hrozeb pro veřejné zdraví.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2016 oznámila, že 92 % lidí na celém světě dýchá vzduch, který je klasifikován jako nezdravý. Podle WHO jen v roce 2016 zapříčinilo znečištění vzduchu na celém světě 4,2 milionu předčasných úmrtí (z toho více než 1 milion v Číně).

Čína má již nyní nejvyšší populaci osob s diagnostikovanou demencí na světě. A jejich počet by do roku 2030 měl vzrůst až na 75,6 milionu z 44,4 milionu v roce 2013. Výsledky posledních studií naznačují, že nepřímý efekt znečištěného ovzduší na sociální blahobyt by tak mohl být mnohem větší, než se až dosud předpokládalo.

Tagy: