Studie: Lidé mají větší empatii pro své psy než pro jiné lidi

Autor: Tomáš Durčák Zdroj: Independent / The Times
Před 1 rokem
688


Nový výzkum potvrdil, že lidé milují psy víc než jiné lidi. Podle hned dvou rozdílných studií člověk bude spíš soucítit s trápícím se psem než s člověkem v nesnázích.

Charita Harrison´s Fund, která se zabývá lékařským výzkumem, před dvěma lety provedla experiment, aby zjistila, jestli jsou lidé ochotnější darovat peníze psům nebo lidem. Výsledky hovořily pro první jmenovanou skupinu.

Výzkumníci si nechali vytisknout dvě reklamy, přičemž na obou byla stejná otázka: „Darovali byste 150 Kč, abyste zachránili Harrisona od pomalé, bolestivé smrti?“

Jediným rozdílem mezi reklamami byla přiložená fotografie – jedna ukazovala Harrisona jako malého kluka, druhá jako psa.

A nakonec to byl pes Harrison, který obdržel více finančních darů.

Výsledek potvrdila i další nedávná studie zabývající se rozdíly v empatii vůči lidem a psům. Ta zjistila, že příběhy o ubližování psům nás činí smutnějšími než stejné příběhy, ve kterých figurují lidé.


Výzkumníci ve složení profesor Jack Levin a profesor Arnold Arluka z Northeastern University v Bostonu dali celkem 240 účastníkům jednu ze čtyř falešných novinových zpráv.

Články popisovaly útok „útok baseballovou pálkou, který provedl neznámý útočník“.

A pokračoval: „Policisté dorazili na místo činu pár minut po útoku a našli oběť se zlomenou nohou, několika tržnými ránami a v bezvědomí.“

V každé verzi však byl za oběť označen někdo jiný. Šlo buď o jednoletého kojence, třicetiletého dospělého, štěně, nebo šestiletého dospělého psa.

Výsledky pokusu byly publikovány v časopise Society & Animals a odhalily, že účastníků se po přečtení zprávy výzkumníci zeptali, aby popsali své emoce. Použili přitom standardizované psychologické otázky navržené k určení míry empatie.

Účastníci studie, kteří četli příběh o dítěti, štěněti a dospělém psovi, měli podobnou míru empatie, avšak osud dospělého člověka u nich vyvolal znatelně menší reakci.

„Respondenty ve srovnání s lidským dítětem, štěnětem a dospělým psem výrazně méně znepokojovalo, když byl obětí jiný dospělý člověk. Dospělý pes měl nižší empatii pouze ve srovnání s kojencem,“ popsali výsledky výzkumníci.

Výsledky svého pokusu zdůvodnili tím, že řada lidí bere své psy jako plnohodnotné členy rodiny, kteří jsou rovnocenní lidským příbuzným.


„Účastníci pokusu nevnímali psi jako zvířata, ale spíš jako ‚srstnaté děti‘ nebo příbuzné na úrovni lidských dětí,“ píše se ve studii.

Výzkumníci rovněž naznačili, že jsme mnohem náchylnější k empatii vůči oběti, kterou považujeme za bezbrannou a neschopnou postarat se o sebe.