Jak se muži a ženy dívají na ten stejný problém? Vážně jsme z různých planet

Autor: Zdenka Pšeničková Zdroj: adme
Před 1 rokem
2488

Profesorka Deborah Tannetová je jedním z mnoha psychologů, kteří si uvědomují, jak obtížné je někdy pro muže a ženy společně se na něčem dohodnout. Tannetová dokonce vydala na toto téma knihu „Ty mi prostě nerozumíš“, která podrobně popisuje rozdíly mezi mužským a ženským pohledem na jeden a ten samý problém.

Například, podle profesorky mají jedni z nás tendenci problémy zveličovat a snaží se hrdinně se vším poprat sami a najednou, zatímco druzí se s problémy vypořádávají postupně, ale bývají bezbranní proti vlastním pocitům. Hádejte, kdo je kdo?

Nemusíte se vším souhlasit, ale jakmile pochopíte druhého a porozumíte způsobu, jakým na problémy nahlíží, vyhnete se mnoha nedorozuměním a hádkám. Už jen proto stojí za to seznámit se s profesorčiným výzkumem. Třeba se dozvíte něco, co vám váš vztah usnadní a dopomůže vám k lepší vzájemné komunikaci.

Jaké základní rozdíly tedy existují mezi ženským a mužským přístupem k problému?

Hledání řešení problému probíhá v mozku mužů a žen rozdílně


Mark Gungor, americký pastor a komik, popisuje mužský a ženský rozdíl takto: Mužský mozek, to jsou krabice, mnoho krabic. Vše je v nich roztříděno. Je tu krabice pro auto, pro peníze, pro práci, pro děti. A nejdůležitější je, že se krabice nikdy vzájemně nedotýkají jedna druhé. Když muž o něčem mluví, otevře příslušnou krabici a pracuje s jejím obsahem.

Ženský mozek oproti tomu připomíná spleť drátů, všechno je tu spojeno se vším.

Muže vede logika, ženy pocity


Neznamená to, že by ženy neuměly přemýšlet logicky, anebo že by muži neměli emoce. Ženy ale při rozhodování přihlížejí k pocitům více než muži – jsou pro ně v tomto ohledu prostě důležitější. Zatímco pro muže je zásadní vyřešení problému a často se drží zásady „účel světí prostředky“, ženy naslouchají svým pocitům a pokládají si otázky jako třeba: Jaký způsob řešení problému mi vyhovuje více? Je takový způsob morálně přijatelný? Jak tím zapůsobím na druhé?

Právě na základě této ženské vlastnosti vznikl onen často opakovaný vtip o automobilu: Zeptejte se ženy, jaké má auto, a odpoví vám: červené.

Muži raději řeší problém v samotě, ženy ve společnosti přátel a příbuzných


Ano, i tady záleží na mnoha faktorech, třeba temperamentu. Nicméně pohlaví zde hraje svou roli. Obecně se dá říci, že muži řeší problém jako počítače: Sednou si, přemýšlejí nad ním, něco vymyslí. Při tom nechtějí být rušeni, potřebují se maximálně soustředit.

Muži se také častěji bojí chybovat. Skoro jako by se domnívali, že je ostatní hodnotí jen podle dosažených výsledků. Proto se za všech okolností snaží najít správné řešení, a proto nesnesou pocit, že neuspěli.

U žen probíhá celý proces odlišně. Žena má myšlení mnohem více spjaté se slovy. O problémech přemýšlí tím, že o nich diskutuje. A je jedno, s kým: s přáteli, rodinou, s partnerem, nebo třeba jen sama se sebou nebo s deníkem. Jak žena mluví a převádí myšlenky do slov, zároveň si tím všechny informace utřiďuje, objevuje skryté možnosti a nachází nové asociace. To vše nakonec vede k nalezení správného řešení.  

Kromě toho se ženy nebojí vyslovit nahlas „směšné nápady“. Vědí totiž, že nejde o konečné řešení, ale pouhý momentální nápad. Není proto důvod stydět se. Mužům ale právě proto může přijít, že mají ženy „naivní“ nebo „hloupé nápady“. Sami totiž nahlas mluví pouze tehdy, když si jsou svým závěrem už jisti.

Muž dělá z komára velblouda


Muži se rádi cítí jako hrdinové. Problémy často zveličují, ale na druhou stranu se s nimi nikdy nebojí hrdinně utkat.

Oproti tomu ženy se většinou snaží najít jiné možnosti řešení než přímou konfrontaci. Například, kdyby muž a žena dostali za úkol projet se na divokém koni, muž by pravděpodobně vyskočil na jeho hřbet a vší silou se tam snažil udržet. Žena by místo toho ke koni opatrně přistoupila, krmila by ho, mluvila na něj, hladila ho a postupně si získávala jeho důvěru.

Muž řeší problém ve chvíli, kdy jej už není možné déle odkládat. Žena vše řeší předem a systematicky


Znáte ten vtip? Ženy myjí nádobí po jídle, muži před jídlem. Muži se rádi utkají s problémem na poslední chvíli, ženy zase mají rády vše hotové s předstihem. Důležité pro ně je, aby vše proběhlo v klidu, harmonii a aby se nevyskytl žádný důvod ke stresu.

Co je vlastně správně?


Nelze říci, že by jeden přístup k řešení problémů byl lepší než ten druhý. Ani že by celkově jeden typ myšlení vynikal nad tím druhým.

Samozřejmě také záleží na konkrétní situaci. Jednou se může více osvědčit přístup ženy, podruhé zas přístup muže.

V každém případě stojí za to si druhého vždycky vyslechnout a zamyslet se nad jeho úhlem pohledu. Víc hlav víc ví. Kombinací obou přístupů dokážete mnohdy najít to nejideálnější řešení.