Dva měsíce jsme jednu rostlinu chválili a druhé jsme nadávali. Jak experiment dopadl?

Autor: Zdenka Pšeničková Zdroj: adme
Před 4 měsíci
837

O mluvení na rostliny se toho už namluvilo hodně. Někteří věří, že mluvit na rostlinu a chválit ji jejímu růstu prospívá. Jiní to považují za naprostý nesmysl.

Možná jste slyšeli o pokusu, který provedla společnost IKEA. Vybrali dvě stejné rostliny. Jedné z nich doslova (slovně) nadávali. Uráželi ji, vysmívali se jí. Rostlina byla údajně z neustálého ponižování vyčerpaná a uvadala.

Je ale vůbec něco takového možné? Rozhodli jsme se to otestovat.

Zakoupili jsme dvě stejné rostlinky


Jedné z rostlinek jsme nonstop pouštěli nahrávku různých pochvalných slov. Druhé jsme pouštěli nahrávku nadávek a kritiky. Po pár dnech jsme vždy vytvořili novou nahrávku, aby se neopakovala neustále tatáž slova.

Během nahrávání jsme se snažili mluvit tak, aby bylo už ze samotného tónu hlasu zřejmé, jestli se zlobíme anebo naopak chválíme.

Takhle experiment probíhal:


Rostlinka číslo jedna musela poslouchat například tyto věty:

  • „Jsi k ničemu!“
  • „Jsi jen hloupý shluk listů!“
  • „Měla bys konečně zvadnout!“
  • „Podívej, jak jsi ubohá!“
  • „Nikdy nebudeš vysoká a krásná!“

Rostlinka číslo dvě poslouchala každý den něco docela jiného:

  • „Nikdy jsem neviděl nic krásnějšího, než jsi ty.“
  • „Věřím, že to dokážeš. Miluju tě!“
  • „Nikdy tě nezahodím a nikomu tě nikdy nedám!“
  • „Jsi ta nejlepší rostlina v mém životě!“

To, že slova mají moc a dokážou zraňovat, je jasné. Ale můžou mít vliv i na pouhou rostlinu? Mají snad i rostliny city?

První výsledky byly viditelné už po měsíci:


Květina, kterou jsme chválili, aktivně rostla. Oproti tomu druhá rostlina stagnovala. Nevadla, ale ani nerostla.

Pak se ale stalo něco nepředvídatelného. Po dobu 10 dnů zůstaly rostlinky bez naší péče. Přestali jsme jim pouštět nahrávky a nikdo z nás se k nim nepřibližoval. V tu chvíli začala rostlina, která byla do té doby stále ponižována, znenadání růst. Jenže druhá rostlina začala naopak vadnout (pravda, poté, co jsme opět zapnuli nahrávky, zase ožila).

Takto vypadají rostlinky v současnosti:


Přestože jsme do experimentu šli se skepsí a byli vlastně přesvědčeni, že slova nebudou mít na květiny žádný vliv, jsme nuceni uznat, že jedna z rostlinek (ta chválená) rostla opravdu rychleji než ta druhá.

Hrubost je prostě hrubost a ubližuje všem a všemu kolem nás – dokonce i pouhým rostlinám. Na druhou stranu, neustále chválit není zjevně taky ideální přístup. Kdo se na chvále stane závislým, ten se pak jen těžko vyrovnává s její nepřítomností.