Co když si lidé budou moci dělat s ostatními cokoliv? Experiment odhalil to nejhorší z lidské povahy!

Autor: Zdenka Pšeničková Zdroj: adme
Před 7 měsíci
36280

Žijeme v civilizované společnosti. Jsme inteligentní, vzdělaní, žijeme v době vědy. Všichni dodržujeme zákony a ctíme morálku. Nebo ne?

Co se stane, když druhým dovolíte, aby s vámi naprosto beztrestně udělal cokoli? Tohle téma nepřestane psychology asi nikdy zajímat. Jeden zajímavý experiment provedla srbská umělkyně Marina Abramović.

Experiment Mariny Abrahamović


Instagram

Marina nebyla sice vystudovaná psycholožka, její projekt měl být spíše „uměleckým experimentem“, ale i tak se zapsal do historie. Myšlenka byla prostá: Šest hodin nechte druhé dělat si s vámi, cokoliv chtějí.

Experiment se uskutečnil v roce 1974 v Neapoli.

Marina se postavila vedle stolu, na kterém bylo umístěno 72 různých předmětů jako například peří, zápalky, nůž, koláče, víno, cukr, řetězy, med a dalších.

Poblíž mladé umělkyně stála tabule s výzvou: „Na stole leží 72 objektů, které můžete libovolně použít.“ Umělkyně se dále zavazovala, že na sebe bere veškerou odpovědnost za cokoliv, co se s ní v průběhu dalších šesti hodin bude odehrávat.

Jak experiment probíhal? Zpočátku se všichni k Marině chovali opatrně a jemně. Objímali ji, dávali jí květiny. Postupně se ale lidé stávali agresivními. Do kůže jí zapichovali trnité růže, ostříhali jí vlasy. Stříhali a řezali i do oblečení a dokonce i do kůže.

Jeden z mužů přiložil Marině ke spánku nabitý revolver. V tu chvíli ale někdo další zakročil a chtěl Marinu bránit – začala potyčka.

„Chtěla jsem ukázat, jak rychle je člověk schopen stát se znovu divokým zvířetem, pokud mu to dovolíte. Má zkušenost ukazuje, že pokud necháte rozhodnutí na veřejnosti, může vás to stát život,“ řekla posléze o experimentu umělkyně.

Podle Mariny je valná většina lidí – zdravých, rozumných a za obyčejných okolností morálních – bez problémů schopna násilí, pokud jim to dovolíte. Nedovolte druhým rozhodovat za vás a řídit váš život!

Projevit agresi bývá snadnější


Pixabay

Takových experimentů, které dokázaly, že lidé ve chvílích, kdy mohou, začínají podléhat zvířecím pudům, bylo mnoho. Proč tomu tak ale je? Proč se lidé vůči druhým začínají chovat agresivně, ačkoli jim tito neudělali nic špatného? Na to se pokusil odpovědět psycholog Muzafer Sherif.

Školáky na letním táboře rozdělil do dvou týmů. Vítězství jednoho týmu znamenalo prohru druhého. Mezi dětmi začalo brzy vládnout otevřené nepřátelství. V tu chvíli ale začal Muzafer vytvářet takové situace, které děti mohly zvládnout jen tehdy, pokud spojí síly (autobus například „náhodou“ zapadl do příkopu a bylo třeba vytlačit ho zpět na cestu).

Děti se postupem času opravdu smířily, přestaly spolu soupeřit a začaly se kamarádit – trvalo to však mnohem déle. Vzbudit nenávist a agresi se tak ukázalo jako mnohem snazší, než vytvořit přátelství.

Skoro každý den se setkáváme s rozdělením světa na „naše“ a „cizí“. „Našim“ vždy fandíme, „cizí“ nenávidíme. Ale zeptejte se sami sebe, kdo rozhodl, že tato osoba není „naše“? Protože jsou z jiné země? Z jiného města? Z jiné ulice?

Proč se to děje?


Silná a sebevědomá osoba nikdy neohrožuje svobodu druhého. Ti, kteří často projevují agresivitu vůči druhým lidem, se většinou sami bojí a cítí nejistotu. Strach způsobuje, že osoba, která se cítí v ohrožení, sama útočí – platí to tak u mnohých zvířat i u nás.

Říká se „nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě“. Zní to banálně, ale je v tom velký kus pravdy, nemyslíte? Je důležité si pamatovat, že svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Tagy: