8 důvodů, proč ti, kteří jsou úspěšní ve škole, nejsou úspěšní v životě

Autor: Zdenka Pšeničková Zdroj: adme
Před 1 rokem
1948

Každého rodiče těší úspěchy jeho dětí. Je pěkné, když syn nebo dcera nosí domů samé jedničky a nemá žádné problémy s chováním. Jenže úspěch ve škole ještě nemusí zaručovat úspěch i v životě.

Jedním z problémů je i to, že když je dítě ve škole úspěšné, rodiče to začnou brát jako samozřejmost. Vytrácí se zájem o to, co dítě ve škole dělá a jak se mu daří – není si přece třeba dělat starosti! Jenže ztráta zájmu může vést k tomu, že rodiče přehlédnou nějaký závažný problém, až se jednoho dne objeví.

Je ale vůbec dobře, že nemá dítě ve škole žádné potíže? Našli jsme 8 důvodů, proč ne.

Premianti mají horší zdraví


variety

Jistě, neplatí to obecně. Ale pokud dítě ve škole vyniká díky tomu, že všechen svůj volný čas věnuje studiu, kroužkům a doučování, logicky mu nezbývá čas na jiné aktivity – třeba na sport, procházky, výlety a komunikaci s vrstevníky. Celý svět dítěte se smrskne jen na školu. V reálném světě pak může mít takový školák potíže.

Dítě by si mělo své dětství hlavně užít. Škola je jistě důležitá, ale nenakládejte toho na dítě víc, než kolik zvládne. Odneslo by to jeho psychické i fyzické zdraví. A za to dobré známky opravdu nestojí.

Nenaučí se správně nastavovat priority


goldenglobes 90210ent

Co je důležitější, dostat ze všech předmětů za jedna, anebo dostat horší známky, protože jste místo učení třeba přečetli knihu, která vám pomůže dostat se na vysněnou vysokou školu?

Je to jen příklad. Takovým volbám musíme čelit každý den, celý život. Nikdy nemůžeme být všude a stíhat všechno – ledaže bychom měli Hermioniny přesýpací hodinky. Někdy musíme jedno obětovat pro něco jiného a důležitějšího. Jenže pro ty, kteří jsou zvyklí mít vždy skvělé výsledky, bude velmi těžké odsunout povinnosti stranou a věnovat se něčemu (v tu chvíli) důležitějšímu. Budou mít pocit, že by zklamali rodiče, učitele i sebe. V budoucnu se budou zase vždy snažit ve všem vyhovět zaměstnavateli – a své vlastní zájmy budou dávat stranou.

Dobré známky jsou fajn. O tom žádná. Ale důležitější než známky je učit se to, co je skutečně důležité pro budoucí život.

 Nenaučí sami sebe motivovat


depositphotos depositphotos

Myslíte si, že ti nejlepší žáci jsou i ti nejvíce motivovaní? Nemusí to tak být. Děti, které mají dobré známky, je často mají proto, že jsou rodiči tlačeni do učení.

Rodiče dětem často slibují odměny za dobré známky anebo hrozí tresty za ty špatné. Stojí nad nimi a dohlížejí na ně, když si plní domácí úkoly nebo pracují na svých referátech. Pomáhají jim s učením, vodí je na kroužky a hodiny doučování a sami je přezkušují.

Takové děti bývají ve třídě premianty. Jenže všechno dělají jen kvůli rodičům – kvůli obavám z trestů anebo kvůli vyhlídce sladké odměny.

Co se ale stane, jakmile se dítě osamostatní a oprostí od dohledu dospělých (třeba odjede na univerzitu)? Bez věčného dozoru rodičů hrozí, že student zleniví, ztratí motivaci a z vynikajícího studenta se velmi rychle stane jeho pravý opak.

Netlačte dítě do učení. Každé dítě by se mělo učit dobrovolně. Mělo by chápat, že učení je důležité a že mu zajistí lepší budoucnost. V ideálním případě by ho mělo i bavit. Nikdy by se nemělo učit jen proto, že mu to někdo přikazuje. Taková motivace totiž nemůže vydržet.

Nevyvíjí se mu sociální dovednosti


warnerbros warnerbros

Ve filmech jsou dospívající premianti často introvertní (někdy až asociální) podivíni, kteří mezi ostatní nezapadají. Tento stereotyp bývá ve filmech sice značně zveličen, ale bohužel má většinou docela reálný základ.

Dítě, které se věnuje studiu, prostě nemá čas na jiné aktivity a zájmy, které by ho mohli sblížit s jeho vrstevníky. A dnešní svět bohužel stále ještě fandí víc extrovertům, kteří se nebojí prosadit. Znalosti a schopnosti nenahradí schopnost komunikovat.

Rozhodně tím nechceme říct, že byste se měli snažit dítě převychovat a nutit ho do aktivit, které ho nezajímají. Tím mu je jen zprotivíte. Ale neměli byste dítěti bránit v kontaktu s kamarády, zakazovat mu hry, sport a zábavu – to vše dítěti pomáhá rozvíjet sociální dovednosti, které jsou v životě také velmi důležité. Někdy je možná lepší jít ven s kamarády než sedět a učit se na zítřejší písemku.

Zvykne si hodnotit lidi jen podle jejich úspěchů


warnerbros sonypictures

Děti nemají rády ty, kteří vynikají. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že tito premianti se často považují „za lepší“ (nebo tak alespoň na druhé působí).

Můžeme se jim ale divit? Jsou zvyklí hodnotit každého podle známek. Někdo je pro ně automaticky chytrý, protože má dobré známky, jiný je zase v jejich očích hloupý, protože propadá.

Tento postoj jim bohužel často vydrží až do dospělosti. Což je škoda. Každý totiž někdy v životě zažije nějakou tu prohru. A pokud se hodnotíte jen na základě dosažených úspěchů, budete to mít v životě hodně těžké – a nejspíš se sebou nebudete nikdy spokojení. A vlastně ani s nikým jiným. Vytváření přátelských i milostných vztahů bude opravdu komplikované. Nikdo pro vás totiž nebude dost dobrý.

Neunesou selhání


vegafilm

Jak už jsme zmínili, každý musí někdy v životě čelit neúspěchu. A lidé, kterým se od malička vždy vše dařilo, se s ním prostě nebudou umět vypořádat. Nebudou umět zvládat negativní emoce, nedokážou se vyrovnat s prohrou, vzít si z ni ponaučení a jít dál.

Jestliže si v dětství zvyknete na to, že všechno je snadné, dospělý život pro vás bude jedna velká rána. Selhání budete považovat za znamení, že nejste tak inteligentní nebo talentovaní, jak jste si dříve mysleli. Ztratíte sebedůvěru, zklamete sami sebe, vzdáte to.

Naopak ti, kteří jsou zvyklí bojovat s nezdary, dokážou brát prohru jako výzvu a ze selhání si dokážou vzít poučení pro příště. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Nenaučí se myslet kreativně


foxmovies

Vynikající známky jsou velmi často dílem dobré paměti a pevné vůle. Jenže v životě na nás čekají trochu jiné testy, na které nám paměť a vytrvalost nestačí. Dítě bude muset čelit složitým etickým otázkám, často bude muset činit rozhodnutí ve chvíli, kdy ani jedna z možností není správná nebo špatná, bude muset samostatně analyzovat situaci a vyvozovat z ní závěry.

Kreativní myšlení, představivost, fantazie a logika – to jsou pro život mnohem užitečnější schopnosti než umění zapamatovat si několik stran učiva za jeden večer.

Je třeba zaměřit se spíš na získávání dovedností než na sbírání dobrých známek.

Nenaučí se hájit svůj názor


studiocanal

Pokud vaše dítě plní vždy vše bez potíží na jedničku, každý úkol odevzdá včas a nikdy nedochází k žádným konfliktům mezi ním a učitelem, jak se má naučit bránit svůj názor? Vždy poslušně plní všechny pokyny, dodržuje všechna pravidla - a tak to bude dělat i v dospělosti.

Dítě by ale mělo mít právo hájit svůj názor. Nemělo by dělat jen to, co od něho dospělí očekávají – mělo by především dělat to, co chce samo. Jen tak se naučí stát si za svým, nenechat se využívat a bránit se ve chvíli, kdy to bude zapotřebí.

Nechte dítěti svobodu rozhodovat se o tom, čemu se bude věnovat.

Závěrem

Být perfektním studentem není samozřejmě špatné. Naopak. Ale nemělo by to být na úkor jiných, podstatnějších věcí. Život, to není jen škola a už vůbec ne jen známky. Konec konců, známky vždycky dávají učitelé – a i to jsou pouze lidé. Mohou se mýlit.

Úspěch ve škole nezaručuje úspěch v životě. A naopak, neúspěch ve škole není zárukou neúspěchu v životě.

Tagy: