3 důvody, proč byste neměli dělat úkoly společně s dítětem

Autor: Zdenka Pšeničková Zdroj: adme
Před 4 měsíci
962

Někteří rodiče se domnívají, že pokud nedohlížejí na to, jak dítě plní domácí úkoly, bude je odbývat. Vědci z Dukeovy univerzity ale dokázali, že tomu tak vůbec není. Po dobu 3 let sbírali data a zkoumali, jak zapojení rodičů do procesu učení děti ovlivňuje.

Ukázalo se, že pomoc rodičů je zbytečná – a že u středoškoláků má dokonce negativní dopad na jejich výsledky.

Proč je lepší nechat dítě, aby se připravovalo do školy samostatně? Má to tři zásadní důvody.

Dítě ztrácí motivaci ke studiu


Podle výsledků studie má zapojení rodičů do dělání úkolů za efekt ztrátu motivace k učení. Nejmenší motivaci mají takové děti, vedle nichž sedí rodiče každý den a na celý proces aktivně dohlížejí (a někdy dokonce vymýšlejí vlastní úlohy a testy).

Děti si připadají pod tlakem a ztrácejí chuť se učit.

Buďte připraveni dítěti poradit nebo mu pomoci, jestliže o pomoc samo požádá. Ale nezapojujte se více, než je nezbytně nutné. Dítěti vysvětlete, co má udělat, ale nedělejte úkol za něj.

Pokud si dítě stěžuje na nesmyslnost nějakého úkolu, podpořte ho (třeba když musí už podesáté opsat něco, co už dávno umí). Zároveň ho ale naučte „spolknout to“ a úkol dodělat.

Dítě se nenaučí osobní zodpovědnosti


Ve chvíli, kdy dítě začnete nutit k učení, dohlížíte na to, jak si plní domácí úlohy a trestáte ho za špatné známky, v podstatě přebíráte veškerou odpovědnost za jeho úspěchy i neúspěchy na sebe.

Dítě se tak nikdy nenaučí zodpovědnosti. A až mu jednoho dne nebudete stát za zády, školu (střední/vysokou) bude zanedbávat (a později třeba i práci, rodinu – cokoli).

Nejlepší způsob, jak dítě naučit zodpovědnosti, je nechat ho nést následky svých činů. Nesplnilo domácí úkol? Nepřipravilo se na test? Dostane špatnou známku. Reálný svět mimo školu není jiný.

Naučit se zodpovědnosti je to nejdůležitější, co by si dítě mělo odnést.

Vztahy mezi dětmi a rodiči se zhorší


Rodiče, kteří se s dětmi učili a nutili je k co nejlepším výsledkům, s nimi měli čím dál horší vztahy.

Psychologové radí, abyste raději se svými dětmi budovali pevné a přátelské vztahy a kvalitně spolu trávili čas: To znamená, že nestačí dívat se společně na televizi. Předčítejte si z oblíbených knih, podnikejte výlety, hrajte deskové hry a povídejte si o světě.

Pro dítě je důležité mít rodiče, kterým může důvěřovat - mnohem důležitější než umět školní látku na jedničku. Nestavte se proto do role přísného dozorce a učitele. Domov má být místem klidu a bezpečí. A rodiče by měli být tím, o koho se dítě může opřít, kdo ho vždy podpoří a rozveselí. 

Tagy: