12 důvodů, kvůli nimž budete chtít dítě přihlásit do finské školy

Autor: Zdenka Pšeničková Zdroj: adme
Před 3 měsíci
480

Podle průzkumů jsou finští školáci jedněmi z nejlepších studentů vůbec. Překvapivé je, že ve škole tráví ale méně času než školáci z jiných zemí a domácí přípravou tráví nanejvýš půlhodinu denně.

Finské školství obdivuje celý svět. V čem spočívá jeho tajemství?

1. Vše je zadarmo


pixabay

Ve Finsku je veškeré vzdělávání bezplatné. Zdarma je i vše, co se vzděláváním souvisí – školní pomůcky, obědy, poznávací exkurze. Pokud žáci žijí dál než 2 km od školy, dopravuje je do školy i zpět školní autobus, který je také zdarma.

12,2 % z celkového rozpočtu země je věnováno školství.

2. Individuální přístup


depositphotos

Učitelé přistupují ke každému žákovi individuálně. Během jedné hodiny plní žáci různé úkoly v závislosti na svých schopnostech a zájmech. Pokud některé děti nezvládají nebo nestíhají, připravují pro ně učitelé individuální hodiny.

A pokud žáka právě probírané učivo nezajímá (už ho třeba zná), může dělat něco jiného – třeba si číst knihu.

3. Hodnocení je sdělováno každému žákovi soukromě


pikabu

Až do třetího ročníku nejsou děti vůbec známkovány. Od třetí třídy do sedmé je učitelé hodnotí slovně od „výborně“ až po „nevyhovující“.

Klasické známkování je desetistupňové. Hodnocení ale obecně není považované za něco důležitého. Důraz je kladen především na získávání znalostí – získat vědomosti je tím hlavním, co žáky motivuje. Žáci jsou vedeni ke spolupráci, ne k soupeření. Neexistují žádné soutěže a srovnávací testy. Hodnocení je sdělováno vždy soukromě jen danému studentovi.

4. Na hodiny můžete chodit v pyžamu


pikabu

Na hodiny můžete chodit v čemkoli – neexistují žádná pravidla ohledně toho, jak se do školy oblékat nebo obouvat. Děti ve třídách často chodí jen v ponožkách. A když dorazíte třeba v pyžamu, nikomu to vadit nebude.

5. Během vyučování smíte sedět na gauči nebo se válet na koberci


facebook

Povinně sedět za lavicí? Ne ve Finsku. Děti mohou kdykoli vstát, protáhnout se, posadit se na gauč nebo přímo na zem. Možná si myslíte, že v takových třídách musí být naprostý zmatek. Ale není to tak. Z celodenního sezení za lavicí jsou děti unavené, mají ztuhlé a bolavé svaly, nedokážou se soustředit, vrtí se, vyrušují a těší se na konec vyučování. O přestávkách zase až moc využívají volnosti a bývají až příliš divoké.

Ve finských školách se děti dokážou soustředit na učení déle a více si toho zapamatují. Ve škole se cítí pohodlně a učení je baví, a tak nemají důvod se škole vyhýbat nebo spěchat domů. Konec konců, v příjemném prostředí se přece nám všem pracuje lépe!

Když je teplé počasí, koná se vyučování navíc v přírodě poblíž školy anebo ve speciálním „amfiteátru“ – venkovní třídě.

6. Domácí úkoly jen výjimečně


eastnews

Ve Finsku věří, že volný čas by rodina měla trávit pohromadě – děti by ve volném čase měly odpočívat, hrát si, chodit ven… Cokoli, ale ne se učit. Od učení tu je přece škola.

Když už se domácí úkoly dávají, bývají snadné a nikdy nezaberou příliš mnoho času. Dětem bývají zadávány zajímavé a kreativní úkoly, jako třeba udělat rozhovor s vlastní babičkou a zjistit, jak se doba od jejího dětství změnila.

7. Žádné zkoušky


/pikabu

Finští učitelé říkají, že dítě můžete připravovat buď k životu, nebo ke zkouškám. A oni se rozhodli pro první možnost.

Existuje jediný standardizovaný povinný test, který děti píší na konci střední školy (v 16 letech). Jinak je vše na učiteli a jeho uvážení.

8. Některé finské školy zrušily všechny předměty


pikabu

Na některých školách ve Finsku věří, že rozdělovat učivo mezi jednotlivé předměty je skoro nemožné. Vždyť skoro každé téma spadá do více kategorií – do historie, výtvarného umění, zeměpisu, sociologie… Jeden jev se proto na většině běžných škol probírá vícekrát během roku, na různých předmětech je na něj nahlíženo z různých stran. Nebylo by ale lepší učit se rovnou o jednotlivých jevech? Probrat na jedné přednášce vše související s daným jevem? Třeba odkud pochází, jaké jsou jeho historické okolnosti a jaký význam má jev pro společnost?

Děti na těchto školách samy přicházejí s otázkami a dostávají na ně odpovědi.

9. Dlouhé přestávky


eastnews

Bez ohledu na to, jak moc vás vyučování baví, každý občas potřebuje pauzu. Přestávky po každých 45 minutách vyučování trvají vždy nejméně 15 minut. Neslouží jen k tomu, aby si děti odpočinuly, ale i k tomu, aby se jim naučená látka lépe uložila do paměti a nepopletla se jim s dalším učivem.

10. Děti se učí všemu, co budou v životě potřebovat


facebook

Na finských školách pokládají za důležité naučit dítě všemu, co může v budoucím životě potřebovat – a to i takové věci, jako plavání, první pomoc, vaření, pletení a šití, nebo tvorba webových stránek. Učit se zpaměti mnoho informací naopak děti nemusí – hlavní je, aby si informace uměly v případě potřeby rychle dohledat na internetu.

Za velmi důležité tu také považují vést děti k zodpovědnému vztahu s přírodou. Děti se učí vážit si přírody a zvířat kolem. Vědí, jak důležité je chovat se ekologicky a snažit se o zachování planety pro příští generace.

11. Učiteli můžou být jen ti nejlepší


eastnews

Na Pedagogickou fakultu Helsinské univerzity přijmou jen jednoho z 20. Těch, co chtějí učit děti, je třikrát více než volných míst na pozici učitele.

Průměrná mzda učitele činí ve Finsku 3500 eur (to je asi 90 000 Kč). Učitelská profese je zde velmi prestižní a vykonávají ji jen ti nejlepší. Není divu, že dokážou děti zaujmout, motivovat a skvěle připravit na život po škole.

Neexistují žádné osnovy platné pro všechny učitele. Každý z učitelů si vytváří svůj vlastní vzdělávací plán. Každý sám rozhoduje, jaké metody bude užívat, z jakých učebnic bude čerpat a co bude od dětí vyžadovat. Lehká práce to tedy rozhodně není.

12. Několik dalších důvodů, proč jsou finské školy ty nejlepší


eastnews
  • Pořádají se tu večerní party s přenocováním přímo v budově školy.
  • Po party dostávají děti k snídani zmrzlinu.
  • V knihovnách mají psy vycvičené speciálně k tomu, aby poslouchaly, jak jim děti čtou nebo s nimi mluví.
  • Děti se samy rozhodují, co budou obědvat.
  • Neexistují žádné elitní školy pro bohaté. Všechny školy jsou tu stejně dobré a mají rovnocenné podmínky.
Tagy: